HAC İBRAHİM (A.S.)’IN LİSANI İLE ALLAHU TEALA’NIN (C.C) DAVETİDİR.

BU SENE DAVETE İCABETE HAZIR MISINIZ?

DAVETE İCABETE HAZIRLIK

• Bütün günahlardan tövbe edilerek Allah’a (c.c.) sığınılmalıdır.

• Kul hakları ve borçları varsa ödenmelidir.

• Hac için gerekli olan masraflar helal kazançtan temin edilmelidir.

• Kendi kendine şunları taahhüt etmelidir:

• Kesinlikle günah işlememeye gayret etmek.

• Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetine sıkı bir şekilde sarılmak.

• Haccını Allah (c.c.) için yapmakta samimi, bütün maksadı ve niyeti Allah (c.c.) rızası için olmalıdır.

• Kavga, düşmanlık ve münakaşa etmemeli, bedenini bütün müslümanlara tasadduk etmelidir.

• Tabiinden biri (r.a) hacca niyet ettiğinde şöyle demiştir:

• “Bedenimi bütün müslümanlara tasadduk ettim.”

• Bunun anlamı; hac ibadeti esnasında bedenimin maruz kaldığı itilme, vurulma ve benzeri diğer ameller sadakadır.

• Hacca giden, başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı, yumuşak davranmalıdır.

• Hadis-i şerifte (Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur) buyuruldu.

MADDİ HAZIRLIK

• Gerek yol boyunca gerekse orda ve gelinceye kadar kendine yetecek kadar nakit.

• Hac yolunda harcanan paranın fazileti de çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

• (Hac için harcanan mala, Allah (c.c.) yolunda harcanan mala verildiği gibi yediyüz misli sevap verilir.) [Beyheki)

• Yol boyunca ihtiyaç duyacağı eşyaların içinde hazır bulunduğu el çantası.

• Çanta hazırlanırken; mutlaka en gerekli, olmazsa olmaz, yükte hafif olan eşyaları almaya özen göstermeli. Sonradan yük oluşturabilecek şeyleri asla almamalı.

DUYGUSAL BOYUTTA HAZIRLIK

• Bir süre sonra mesafelerin kapanacağını Kabe’yi göreceğini,

• Hz. Peygamberin (s.a.v.) yaşadığı mekanlarda yaşayacağını ve böylece bu dünyada O’na komşu olacağını düşünerek içini sevinçle doldurmak ve mutlu olmak.

• İyi şeyler düşünerek iyi bakmayı ve iyi görmeyi öğrenmek.

• Göreceklerini sadece zahir boyutu ile taş ve toprak olarak değil, arka planda ne var onu görebilmek için olanca gücüyle çaba sarfetmek.

MANEVİ HAZIRLIK

Bilgilenme:

• Hac nasıl bir ibadettir. Farzları vacipleri nelerdir.

• Kaç çeşit hac vardır ve hangi hacca niyet edeceğim.

• İhram ne demektir ve ihramlı kimse nasıl davranır.

• Tavaf nedir, hangi tavaflar vardır.

• İhramdan ne zaman ve nasıl çıkılır.

• Safa ve Mervede nasıl sa’y edilir, gibi bilgileri okuyarak seminerlere katılarak ve bu konuda bilgi sahibi olan kişilere sorarak donanımlı olunmalı.

AHLAKİ HAZIRLIK

• Haccın önemli bir ibadet olduğunu hem de zorlu, meşakkatli bir ibadet olduğunu bilmek ve ona göre davranmak.

• Sabırlı olmak ve iyi geçinmek.

• İhramda olsa da olmasa da sürekli ibadet ettiği şuurunda olmak. Hakkını ararken dikkatli olmak, asla hak ihlali yapmamak.

• Orada herkesin Allah’ın (c.c.) misafiri olduğu şuurunda olarak davranmak.

Sert, kırıcı olmaktan da kaçmalıdır. Hadis-i şerifte, (Sertlikten ve çirkin şeyden sakının. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir) buyuruldu. (Müslim)

• Hz Mevlana şöyle söylüyor;

“Ekin ekenin maksadı buğday elde etmek olmalı, yoksa saman onun sonunda zaten elde edilir.”

• Yunus Emre de şöyle söylüyor:

 “Ak sakallı pir hoca, bilemez hali nice, emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise.”